přednášející

David Štěpánek, PhDr.

Správa silnic Olomouckého kraje - Příprava a realizace staveb

Anotace konferenčního příspěvku

David Štěpánek společně s Michalem Záchou nám podají informace k problematice oprav krajské silniční sítě a mostních objektů, přípravě projektů a realizací na tyto stavby. Dozvíme se o plánované přípravě a prioritizaci dopravních staveb, jejich kritéria hodnocení a o tvorbě investičního plánu SSOK. Dále o stavu komunikací II. a III. tříd na území Olomouckého kraje a v neposlední řadě stavu mostních objektů.


Představení přednášejícího

David Štěpánek, PhDr. je od roku 2023 ředitelem Správy silnic Olomouckého kraje.
Michalem Zácha, DiS. je náměstkem pro dopravu Olomouckého kraje.