přednášející

Ing. Michal Radimský

Změny a aktuality v legislativě pro dopravní stavby

Anotace konferenčního příspěvku

Cílem příspěvku je seznámit účastníky konference s novinkami a průběhem prací na revizích a tvorbě technických a legislativních předpisů pro projektování pozemních komunikací.

  • Prováděcí vyhlášky k novému stavebnímu zákonu s tématem pozemní komunikace (obecné technické požadavky, bezbariérové užívání staveb,
  • ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích,
  • ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací,
  • ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže


Představení přednášejícího

Ing. Michal Radimský, Ph.D. učí od roku 2001 pozemní komunikace na Fakultě stavební, VUT v Brně a je jednatelem společnosti Ateliér PKO s.r.o. Profesně je autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, soudním znalcem a auditorem bezpečnosti pozemních komunikací. Je členem TNK 146 Projektování PK, mostů a tunelů a autorem/spoluautorem několika ČSN a TP.