Děkujeme partnerům konference za podporu. Máte zájem stát se partnerem nebo vystavovatelem na konferenci? Podmínky spolupráce jsou k dispozici ke stažení.

Partner a vystavovatel

CGS Labs je společnost s více než 30 lety zkušeností s vývojem softwarových řešení v oblasti dopravní infrastruktury.

Vystavovatel

mmcité je přední výrobce mobiliáře s mezinárodním dosahem.

Vystavovatel

CS-BETON s.r.o. vám v předsálí představí své produkty pro dopravní stavby.

Vystavovatel

Místo pro vystavovatele

Mediální partner

Odborný časopis pro inženýry, techniky a podnikatele ve výstavbě České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českého svazu stavebních inženýrů a Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.


Mediální partner

Informační centrum ČKAIT
Prostřednictvím IC zabezpečuje ČKAIT nejen pro své členy vydávání průřezových a speciálně zaměřených periodických a neperiodických publikací v rámci ediční činnosti ČKAIT.