přednášející

Ing. Petr Kohout

Navrhování komunikací pro cyklisty ve městech

Anotace konferenčního příspěvku

Problém navrhování komunikací pro cyklisty není v samotných uživatelích, ale v přístupu k nim. Cyklista je člověk, který se právě rozhodl, že použije k přepravě jízdní kolo a očekává, že stejně jako může jít pěšky, veřejnou dopravou či jet autem, může jet ke svému cíli bezpečně i na kole. Anebo kolo použije jen na část celé cesty, v kombinaci s jiným druhem přepravy (multimodální přeprava). Infrastruktura musí být řešena od domu k domu, tj. plošně, stejně jako pro ostatní druhy dopravy. Teprve pak nebude cyklodoprava jen doplňkem ostatních a stane se konkurenceschopným prostředkem k přepravě i ve městech ČR.


Představení přednášejícího

Vystudoval Fakultu dopravní ČVUT v Praze, obor dopravní systémy se specializací na rozvoj cyklistické dopravy. Jako projektant v oboru dopravy působí od roku 2017 a zaměřuje se především na městskou udržitelnou dopravu. Zabývá se zpracováním dopravních studií (koncepce dopravy ve městech, návrhy veřejných prostorů a projekty Bezpečných cest do škol) a stavební projektové dokumentace ve všech jejích fázích (revitalizace veřejných prostorů, cyklostezky).