Záštita konference

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Záštitu nad akcí převzal
náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Michal Zácha

Záštitu nad konferencí převzal
ředitel SFDI 
Ing. Zbyněk Hořelica