přednášející

RNDr. Mgr. Ivan Poul, Ph.D., GIPENZ

Geotechnický průzkum a stabilita silničního násypu a zářezu v reálných příkladech

Anotace

Kvalita výsledků geologických průzkumů zásadně ovlivňuje projektování staveb, cenu jejich realizace a také životnost. V závěrečné geologické zprávě bývá pečlivě popsán geologický vývoj střední Evropy, ale mechanické vlastnosti základové půdy pro statické výpočty bývají většinou smyšlené a nebo získané rešerší 13 roků zrušené normy ČSN 73 1001. Takové vlastnosti bývají většinou o 30-50 % podhodnocené, což zásadně ovlivňuje výsledky statických výpočtů a výběr způsobu projekčního řešení.

  • Stabilizace silnice III/42117 Dolní Věstonice - díky podhodnoceným vlastnostem zemin byl sanován neexistující sesuv.
  • Zajištění ulice Palackého ve Vsetíně - díky podhodnoceným vlastnostem zemin měl být sanován neexistující sesuv.
  • Co na to TP76 - Geotechnický průzkum pro pozemní komunikace, část A – Zásady geotechnického průzkumu?
  • Jaká je zodpovědnost geologů a stavebních inženýrů?

Představení přednášejícího

RNDr. Mgr. Ivan Poul, Ph.D., GIPENZ je absolventem Přírodovědecké fakulty MU v Brně a Fakulty stavební VUT v Brně. V současné době působí jako projektant, geolog a jednatel firmy Projekce iGEO, s.r.o. 

Má mnohaletou praxi v Evropě a zámoří. V ČR je autorizovaným geotechnikem a držitelem dalších šesti odborných způsobilostí v geologických oborech na MŽP ČR, dále je držitelem oprávnění k průzkumným a diagnostickým pracím pro obor geotechnika od MD ČR.