přednášející

Ing. Jiří Vítek

Hospodaření s dešťovými vodami I - III

Anotace konferenčního příspěvku

Anotace bude doplněna. Snad jen pár úvodních slov pořadatele konference:
Hospodaření s dešťovými vodami je komplexní téma, které je v současnosti řešeno prakticky u každé dopravní zakázky. Obzvláště v městském prostředí je to náročný úkol, se kterým se projektanti potýkají a je mnohdy velmi těžké navrhnout odpovídající, funkční a správné řešení. Proto jsme poskytli 3 bloky panu Ing. Vítkovi, aby nás seznámil se svými bohatými zkušenostmi z oboru.


Představení přednášejícího

Jiří Vítek je majitelem brněnské projektové a inženýrské kanceláře JV PROJEKT VH s.r.o. Odvodňování a odkanalizování urbanizovaných území se věnuje desítky let. V poslední době se specializuje na propagaci a aplikaci nových přístupů k odvodnění měst a obcí, tzv. hospodaření s dešťovou vodou. od roku 2005 měl na toto téma více než stovku přednášek pro státní správu a samosprávu, ministerstva, studenty a odbornou veřejnost. Publikuje v ČR i v zahraničí.

K nejvýznamnějším projektům, ve kterých tvořil pravidla, koncepce a metodiky pro aplikaci hospodaření s dešťovou vodou, patří mezinárodní projekt Rain Drop, koncepční dokumenty pro Ministerstvo zemědělství ČR a pro města Karviná, Hranice na Moravě, Hradec Králové, Olomouc a Brno, ale i projekty konkrétních staveb, jako jsou odvodnění nového kampusu Masarykovy univerzity v Brně Bohunicích nebo nového sídliště Kaménky v Brně Černovicích. Je autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářské stavby a členem czWA, DWA, ČVTVS, ČAH, SZKT a brněnského architektonického sdružení obecní dům.